امروز: چهارشنبه، 1 شهریور 1396

مهدی کاظمی

توسعه دهنده وب و مدير مسئول نشريه DRJ

10/26 1395

تکس پلاس برتزین جملات مشاهیر جهان در یک جا

تکس پلاس بهترین جملات مشاهیر جهان در یک جا

 


درباره
تکس پلاس وب سایتی ویژه به جملات قصار به زبان انگلیسی اکثر متون و محتوا پندار ها و آموزه های انگیزشی مشاهیر در دهها زمینه مختلف گرد آوری شده که در آینده جملات قصار و لطیفه مشاهیر ایرانی افزوده خواهد شدنام تجاری: Text Plus

دامنه :  textplus.ir  

زبان : انگلیسی