امروز: چهارشنبه، 1 شهریور 1396

مهدی کاظمی

توسعه دهنده وب و مدير مسئول نشريه DRJ

10/26 1395

موتور جستجو

موتور جستجوی محلی بومی با قابلیت خواندن 2000 صفحه در کمتر یک دقیقه از یک دامنه

 

نام : موتور جستجو دهنو

زبان : فارسی

اجرا :2013

نوع : تجاری

در حال حاضر این نسخه ارائه نمی گردد