امروز: سه شنبه، 20 آذر 1397

مهدی کاظمی

توسعه دهنده وب و مدير مسئول نشريه DRJ

05/26 1395

هر یک از پسوند‌های این دامنه کاربرد خاص خود را دارد که در اینجا به آن می‌پردازیم:

ir.: به صورت عمومی به دو شکل ۱ ساله و ۵ ساله ثبت می‌گردد.

ac.ir: فقط برای دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی دارای مجوز رسمی از آموزش عالی ایران و تنها با ارائه مجوز رسمی و احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوان نماینده و یا عضو رسمی هیئت علمی موسسه یا دانشکده، ثبت دامنه ممکن می‌شود.

co.ir: فقط برای شرکت‌های سهامی خاص، سهامی عام، مسئولیت محدود و تضامنی و با ارائهٔ مدارک ثبت شرکت و احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوان نماینده و یا عضو هیئت مدیره شرکت قابل ثبت است.

gov.ir: فقط برای مؤسسات یا سازمان‌های دولتی و احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوان نماینده و یا عضو هیئت رئیسه سازمان یا موسسه دولتی قابل ثبت است.

id.ir: فقط برای افراد دارای ملیت ایرانی و با ارائه کارت ملی و کد پستی ۱۰ رقمی قابل ثبت است.

net.ir: فقط برای سرویس‌دهندگان رسمی اینترنت و فقط با ارائه مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی، مدارک ثبت شرکت و احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوان نماینده و یا عضو هیئت مدیره شرکت قابل ثبت است.

org.ir: فقط برای مؤسسات و سازمان‌های خصوصی و فقط با ارائه مدارک ثبت و احراز هویت فرد ثبت کننده به عنوان نماینده و یا عضو هیئت رئیسه سازمان یا موسسه خصوصی قابل ثبت است.

sch.ir: فقط برای مدارس و با ارائه مجوز آموزش و پرورش و احراز هویت مدیر مدرسه قابل ثبت است.