امروز: سه شنبه، 20 آذر 1397

مهدی کاظمی

توسعه دهنده وب و مدير مسئول نشريه DRJ

09/1 1394

شرکت سفیر سلامت

 بیوگرافی : شرکت سفیر سلامت با مجوز رسمی در سال ۱۳۹۳از اداره بنیاد شهید و امور ایثارگان تهران بزرگ کار خود رادر زمینه

 خدمات درمانی درمنزل آغاز کرد و تاکنون با۳۰ پزشک  و ۳۰۰  خانواره معظم شهید و ایثارگر قرارداد دارد و خدمت رسانی میکند