امروز: سه شنبه، 20 آذر 1397

مهدی کاظمی

توسعه دهنده وب و مدير مسئول نشريه DRJ

04/14 1395


شبکه اجتماعی بلوک ۱۳

 
دارنده رتبه اول جشنواره وب از نظر مردم
 
و بیش از 12000 کاربر دوست داشتنی
 
و سروری قدرتمند و هدفی پایدار
 
 

 
 
 
http://boloke13.com

همکاری مستمر اینجانب با جناب مهندس علی ابراهیم پور جهت بهینه سازی بلوک 13