امروز: یکشنبه، 29 بهمن 1396

مهدی کاظمی

توسعه دهنده وب و مدير مسئول نشريه DRJ

ایرانسیپ سامانه مشاغل ایران

اگر بدنبال نیروی کار هستید اما نمی خواهید هزینه زیاد آگهی کنید ایرانسیپ بهترین راه معرفی مشاغل و یافت نیروی کار و حتی کارجویان به آسانی می توانند شغل دلخواه خود را بیابند